Шинэ коронавирус саармагжуулах эсрэгбиеийн шинжилгээний урвалжийн хэрэгсэл (CMIA)