2019-nCOV IgM эсрэгбиеийн шинжилгээний урвалжийн хэрэгсэл (CMIA)